Rozverný Fabulačník
Michal Ozogán

O slovní zásobě

O slovní zásobě

Jak je to se slovní zásobou? Je vůbec důležitá? Kolik slov zná spisovatel a kolik obyčejný člověk?

Každý, kdo chce psát alespoň trochu kvalitní texty, musí bezpodmínečně mít dobrou slovní zásobu. Je jedno zda píšete články do novin, povídky, básně či rozsáhlé romány. Jedinou výjimku tvoří tvorba pro oblíbený plátek jménem Blesk. Zde se naopak upřednostňuje značně limitovaných rozsah použitých výrazů, ale to už je zase jiný příběh… My se budeme soustředit na ty, kteří slovní zásobu opravdu potřebují a nebojí se ji použít.

Čeština je obsáhlý a také tvárný jazyk, se kterým si při dostatečné šikovnosti můžete pěkně vyhrát. Kolik přesně naše mateřština obsahuje slov je těžké říci, protože se neustále vyvíjí a nabobtnává. Vždy když si vymyslíte nové slovo, ozve se téměř neslyšně „pink“ a čeština si připočte plus jedna. Jen pro zajímavost – doposud nejrozsáhlejší slovník z padesátých let obsahuje 250 tisíc hesel. Dnes to bude o poznání více. Mnohem více, když uvážíme dnešní, rychle se vyvíjející svět.

Takové množství informací, takových slov, ale není nikdo z nás schopen vstřebat, a proto je náš soukromí slovník mnohem chudší. Dospělý člověk aktivně používá 3-10 tisíc slov, v závislosti na jeho vzdělání, a pasivně, tedy rozumí ale nepoužívá, 3-6x tolik.

Teď nějaké příklady: dobrý spisovatel má v jedné knize 4 tisíce různých slov, bible obsahuje 6 tisíc slov, Babička 7 tisíc, Homér 9 tisíc a všechna Shakespearova díla jich dohromady čítají 24 tisíc. Pokud chce člověk psát, má se opravdu co učit. Nejde totiž jen o to výrazům správě rozumět, ale musíte je také dobře používat. Neupínejte se k jediné frázi či dobře znějícímu slovu, klíčem je různorodost a ne bezbřehé opakování.

Jak ale takový slovník dostat do hlavy? Našprtat se? To by opravdu nešlo, jak už bylo řečeno výše, slova je nutno umět správně využívat. Nejjednodušeji a také nejlépe se dají naučit čtením. Číst vše, co je po ruce. Knihy, časopisy, reklamní letáky, nic nesmí nechat vaši oči klidnými. Slova vám pak už sami do hlavy naskákají. Zní pohádkově. Dejte pozor abyste nečetli díla jen od jednoho autora, klíč je opět v různorodosti. Každý píše jinak a využívá rozdílná slova, která se tím můžete naučit. Víc autorů = víc slov = rozmanitější texty = lepší texty.

Nemusíte se samozřejmě omezovat známou češtinou. Pokud vás napadne nějaký novotvar, který čtenáři pochopí, tak nečekejte ani okamžik a použijte ho. Originalita ještě nikoho neukousla. Tedy, pokud se nesnažíte být originální přespříliš, to je pak „vostrá“ potvora.

A teď konečně k tomu, proč vlastně tento článek píši. Rozhodl jsem se zjistit, jak si na tom vlastně stojím já. Kolik rozmanitých slov jsem již na tomto webu použil? A neopakuji zbytečně některá? To byly hlavní otazníky jež mě trápily před svou plánovanou analýzou.

Všeho všudy jsem napsal 15 158 elektronických slov s tím, že každé jsem zopakoval přibližně 3x. Sečteno a podtrženo 5171 různých výrazů. Výsledek je ale třeba brát s velkou rezervou, protože jedno slovo s více tvary se mi počítá vícekrát, což by správně nemělo. Součet tak může být i několikanásobně horší. Co naplat.

Vrcholku žebříčku vévodí hlavně spojky, předložky a zájmena. V těch však lze být jen těžko originální a nezdá se mi, že by nějaké rostlo do závratných výšin. Mohu si spokojeně vydechnout. Seznam všech použitých slov je o kousek níže ve tvaru počet výskytů – slovo.

A jen vsuvka na závěr – je to účinný způsob pro odhalování překlepů.

Zdroje: wikipedia.org, Český jazyk pro Gymnázia, Kaše moudrosti  Přidejte svůj komentář

   


  Nepřehlédněte Všichni lidé jsou neomylní!

  Všichni lidé jsou neomylní!

  Tak trochu o kráse, tak trochu o lidech, tak trochu o umění. Ale pozor! I troška může být relativní.

  Zobrazit →

  Matematická pohádka

  Matematická pohádka

  Tehdy v dávných časech za sedmero kužely a sedmero přímkami leželo bájné království… tak začíná pohádka o slavném králi, Čtverci I., jež z vůle Logaritmovi vládne celé říši. Musí se však postavit zlotřilým trojúhelníkům, kteří ničí jeho zem. Jak odměnu nabízí 50% akcií království a 100% jeho jediné dcery Krychlíny.

  Zobrazit →


  Sledujte mě

  Odebírejte nové články

  Sledujte mě
  Nenechte si ujít nové články